müzeler.org

Türkiye'nin Müzelerini Keşfedin

Milet Antik Kenti

Aydın, Didim Şu an kapalı 14 ₺ / Müzekart

Milet Antik Kenti Hakkında Genel Bilgiler

Aydın’ın Söke ilçesi yönünden gelirken, Milet'in tarihi bölgesine doğru ilerleyen yolda ilerlerken, dikkat çeken ilk şey, üzerindeki tiyatro ve Bizans kalesidir. Tiyatronun içinden geçen antik kervansaray, Faustina Hamamı, İlyas Bey Camii, Serapis Tapınağı Bulvarı, Kutsal Yol, İyonik Stoa, Kuzey Agora, Delphinion, Hanıka, Liman Anıtı ve Aziz Michael Kilisesi ana caddeleridir.

Milet Antik Kenti’ndeki ilk arkeolojik kazılar 1873 yılında Fransız araştırmacı Olivier Rayet tarafından yapılmıştır. Rayet’in çalışmalarına 1899-1931 yılları arasında Alman Julius Hülsen ve Theodor Wiegand tarafından devam edilmiştir. 1938’deki başarılı kazı dönemleri ve II. Dünya Savaşı’nın ardındaki kazı süreçleri de Alman ekipleri tarafından yönetilmiştir. Halen Milet'teki çalışmalar, Bochum Ruhr Üniversitesi liderliğinde yürütülmektedir.

Milet'teki kazılarda ortaya çıkarılan eserler, çok sayıda müzeye dağılmış durumdadır. En ilgi çekici objelerden biri olan Market Kapısı - Almanya'ya taşınmış ve Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde yeniden inşa edilmiştir. Türkiye'de Milet'ten buluntular Milet'teki yerel müzede, ayrıca İzmir ve İstanbul'daki arkeoloji müzelerinde sergilenmektedir. Milet antik kentinin kalıntıları geniş bir alanı kaplar, ancak kentin alt kısımları sık ​​sık sular altında kalmaktadır ve bu da kenti gezmeyi zorlaştırmakta, hatta bazı mevsimlerde imkansız kılmaktadır.

Tiyatro ve Kale alanı

Milet Antik Kenti’nin en büyük ve en iyi korunmuş anıtı, antik kentin kalıntılarını büyük tiyatrodur. Orijinalinin sonradan inşa edilen halinden çok daha mütevazı olduğu düşünülmektedir. Helenistik zamanlarda, tiyatro dört kez yeniden inşa edilmiştir, ancak yalnızca 3.500 seyirci ağırlayabilmektedir. Tiyatro, MÖ 4. yüzyılda inşa edilmiştir ve sonra Helenistik dönemde genişletilmiştir

Aziz Michael Kilisesi Kilisesi

Güney-doğu yönünde patika boyunca yer alan tiyatro tepesinden aşağı doğru inildiğinde, erken Hristiyan ve erken Türk yapılarından oluşan bir bina kompleksine rastlanmaktadır. Yolun sağ tarafında, Türk hamamlarının bulunduğu bir bina ve solda - Kırk Adımlı Camii bulunmaktadır. Caminin tarihi 14. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Aslan Limanı alanı

Kuzey-doğu yönünde devam edildiğinde, Aslanlı Limanı'na ulaşılmaktadır. Bu liman Antik dönemde Milet’in en önde gelen limanı olarak bilinmektedir. Bu limanın önemi, antik dönemde kapatılabilen nadir limanlardan biri olmasından kaynaklanmaktadır. Antik Milet'in Aslanlı Limanı dışında geri kalan iki limanı, yarımadanın doğu ucundaki HumeyTepe Limanı ve Doğu Limanı’dır.

Kuzey Agora bölgesi

Milet'in merkezi, Aslan Limanı'nın hemen güneyinde yer almaktadır. Bu limana gemilerle gelen yolcular, L şeklinde bir Dor stoasıyla karşılanmaktadır. Bu stoa Helenistik dönemde sahile inşa edilmiş, dükkan ve depoları barındırmıştır. Stoa, Milet'in ana agorası olan Kuzey Agora'ya, MS 1. yüzyılda inşa edilmiş olan anıtsal kapıdan, Aslan Limanı'nın güneydoğu köşesine kadar ilerlemektedir. Ancak bu görkemli yapının sadece temelleri günümüze kadar korunmuştur.

 

Güney Agora bölgesi

Milet'in ikinci agorası Kuzey Agoranın güneyinde yer almaktadır, Pazar Kapısının anıtsal cephesi, kuzey Agora'dan gelen girişi işaretlemiştir. Kapı, 2. yüzyılda, muhtemelen İmparator Hadrian döneminde daha mütevazı bir Dorik propylonun yerine inşa edilmiştir. Kapı mermerden inşa edilmiştir ve yaklaşık 30 metre genişliğinde, 16 metre yüksekliğinde ve 5 metre derinliğindedir. Üç giriş kapısı ve çok sayıda çıkıntı ve niş bulunan iki katlı bir yapıdır. Milet’te bulunduğu dönemde bu kapının ikinci katındaki nişlerde, barbarlara karşı savaşan imparator heykelleri sergilenmekteydi.

 

İlyas Bey Camii alanı

Güney Agora bölgesinin güneyinde, Selçuklular ile Osmanlı Türkleri arasındaki bu dönemde 1404 yılında kurulan İlyas Bey Camii'ne rastlanmaktadır. Cami, Menteşe beyi İlyas Bey tarafından, Timurlenk’in yakaladığı karısının güvenli bir şekilde iade edilmesine sonrası adak olarak inşaa edilmiştir. Cami, medrese ve çifte hamam gibi daha geniş bir bina kompleksinin bir parçasıdır. Medreseler ile hamamlar arasında da bir çeşme de bulunmaktadır. Bu yapıların etrafındaki alan mezarlık olarak kullanılmıştır. Hamamlar, medreseler ve çeşmeler günümüze kadar kısmen ayakta kalmış olsa da, cami yapısal bütünlüğünü korumuştur.

 

Stadyum alanı

Faustina Hamamları bölgesi Milet'e turlarının son kısmını kapsamaktadır. Ancak, antik kentin önemli bir bölümü buraya ulaşan yolun batı kısmında yer almaktadır.

Milet Stadyumu, Tiyatro Limanı'nın güney tarafında yer almaktadır ve inşaası, M.Ö. 197-160/159 yılları arasında Bergama Kralı II. Eumenes tarafından finanse edilmiştir. Kralın buranın inşaası için verdiği destek, aynı dönemde stadyumun batısında dikilen bitişik spor salonunun propylonunda bir yazıtta da belirtilmiştir. Stadyum, bouleteriona paralel ve Güney ve Kuzey agorasına dik açılarla paraleldir.

Ulaşım / İletişim

Adres: Balat, 09290 Didim/Aydın, Türkiye

Telefon:

Giriş Ücreti

Milet Antik Kenti giriş ücreti 14 ₺'dir. İndirimli giriş ücret bilgisi bulunmamaktadır. Bu müzede MüzeKart geçerlidir.