müzeler.org

Türkiye'nin Müzelerini Keşfedin

Çatalhöyük

Konya, Karatay Şu an kapalı Ücretsiz

Çatalhöyük Hakkında Genel Bilgiler

Çatalhöyük, MÖ 7500 ile MÖ 5700 yılları arasında bulunan ve MÖ 7000 yıllarında gelişen, çok büyük bir Neolitik ve Kalkolitik proto-şehir yerleşimidir. Temmuz 2012'de UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak yazılmıştır.

Alan ilk kez 1958'de James Mellaart tarafından kazılmıştır. Daha sonra 1961-1965 yılları arasında dört mevsim daha kazılan bir ekip yönetmiştir. Bu kazılar, Anadolu'nun bu bölümünü Neolitik dönemde gelişmiş bir kültür merkezi olarak ortaya koymaktadır. Kazıda, yerleşimin çeşitli aşamalarını ve tarihin dönemlerini gösteren ardışık 18 bina katı ortaya çıkarılmıştır. Binaların alt katı MÖ 7100 kadar eskiyken, üst katı MÖ 5600'dür.

Bölgede bulunan eserler Seramikli ve aseramikli döneme ait eserler olarak ikiye ayrılarak incelenmektedir. İşlenmesi kolay bir malzeme olarak bilinen topraktan seramik yapımı bu bölgede ortaya çıkmıştır. Buluntulardan elde edilen parmak izlerinden anlaşıldığı üzere ilk seramiği kadınlar yapmıştır. Seramik yapımının gündelik işleri kolaylaştırdığı ve tarımsal faaliyetlere yardımcı olurken aynı zamanda kentleşmenin ilerlemesini sağladığı düşünülmektedir.

Çumra ilçesi ve Çarşamba Çayı’nın bulunduğu yer olan Çatalhöyük verimliliği ile de bilinir. Çarşamba Çayı bölgeyi Doğu Çatalhöyük- Batı Çatalhöyük ikiye ayırmaktadır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirilen bölgede avlayıcılık da mevcuttur. 3 tür buğday yetiştirilmekte ve buğdaydan yağ elde edilerek bira ve şarap üretimi yapılmıştır. Eşitlikçi toplum yapısı olduğu düşünülen toplulukta evlerin hepsi birbirine bitişik yapıda olduğundan doğal bir sur oluşumu vardır ve bu korunma açısından oldukça faydalıdır. Yapılarda cam ve pencere yoktur ve evlere giriş çatıdandır. Evlerin içinde bulunan şekillerden hareketle evlerin içinde yatma yeri ve oturma yeri olarak kullanılan çıkıntılar olduğu ve ocak bulunduğu düşünülmektedir. Toplulukta yerleşim yeri içi gömme adeti vardır. Ölüler hoker pozisyonunda gömülmekte ve ölünün yanında kullandığı malzemeler konmaktadır. 

http://hatch.e-archaeology.org/ adresinden Çatalhöyük’te kazısı yapılan yerleşimleri ayrı ayrı evler şeklinde görüntülemek mümkündür. Çatalhöyük’teki Ziyaretçi Merkezi’nde sit alanının arkeolojisi, kazıların tarihi ve geçmiş ve günümüzdeki hayatın birçok canlandırması ve açıklaması sergilenmektedir. Bu sergi ayrıca replika objeleri ve etkileşimli gösterimlerini de içermektedir. Çatalhöyük’ten çıkarılan objeler Konya Arkeoloji Müzesi’ne gönderilmektedir. Mellaart yıllarında kazılan objeler ise Ankara’da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde saklanmaktadır. Bu orijinal objelerin büyük bir kısmını her iki müzeyi de ziyaret ederek görmek mümkündür.

Ulaşım / İletişim

Adres: Çatalhüyük, 42020 Karatay/Konya, Türkiye

Telefon:

Website: http://www.catalhoyuk.com/

Giriş Ücreti

Çatalhöyük giriş ücretsizdir.

Yakınındaki Müzeler