müzeler.org

Türkiye'nin Müzelerini Keşfedin

Afrodisyas Antik Kenti

Aydın, Karacasu Şu an kapalı 24 ₺

Afrodisyas Antik Kenti Hakkında Genel Bilgiler

Afrodisias, Türkiye'nin batı Anadolu bölgesinin tarihi Karya kültür bölgesinde bulunan küçük bir antik Yunan Helenistik kentidir. Modern Geyre köyünün yakınında, Ege Denizi kıyılarından yaklaşık 100 km doğu / iç ve İzmir'in 230 güneydoğusunda yer almaktadır.

Aphrodisias, burada kendine özgü kült imajı olan Aphrodisias'ın Afrodit'i olan Yunan tanrıçası Afrodit'in adını almıştır. Kent Afrodisias (M.Ö. 3. yüzyıl) olarak tanınmadan önce, üç eski adı vardı: Lelégōn Pólis (Leleges Şehri), Megálē Pólis (Büyük Şehir) ve Ninoe. 

Afrodisias kentini içeren coğrafi alanın tarihi Geç Kalkolitik Dönem'e kadar uzanmaktadır. Şehir, MÖ 2. yüzyılda, Menderes Vadisi'ndeki yoğun kentleşme döneminde kurulmuş ve o dönemde veya  daha sonra, tanrıça Afrodit tapınağının etrafındaki ızgara biçimli kent düzeninde gelişmiştir. Şehir, tanrıça Afrodit'in soyundan geldiğini iddia eden Julius Caesar ve imparator Augustus için özel öneme sahip olduğundan Afrodisyaslıların Roma ile yakın bir ilişkisi vardır. Roma senatosundan ihsan edilen bir ayrıcalıkla "vergisiz şehir" siyasi statüsüne sahiptir ve daha sonra güçlü bir sanatsal, itibar geliştirmiştir. Afrodisias kenti İmparatorluk Dönemi'nde Roma egemenliği altında ve Geç Antik ve Ortaçağ dönemlerinde Bizans egemenliği altında kalmıştır.

Aphrodisias’ın en önemli kültü Afrodit Kültü’dür. Aphrodisias'taki tapınağın, kentin kimliğini tanımlayan kendine özgü bir Afrodit kült heykeli vardır. Aphrodisias Afrodit'i, yerel bir tanrıça olan Anadolu arkaik doğurganlık tanrıçasını, sevgi ve güzellik tanrıçası olan Helenik Afrodit'inkilerle birleşmiştir. 

Mermer ocaklarının şehre yakınlığı, Aphrodisias'ın mermer heykelleri için üstün kaliteli bir üretim merkezi haline gelmesinin ve Roma İmparatorluğu boyunca ünlü heykeltıraşların bu bölgede yetişmesinin ana nedenlerinden biridir. Aphrodisias'ta üretilen heykellerin uzun ömürlülüğü, insan kültürel tarihindeki benzersiz bir yer olarak rolünü üstlenmektedir ve yerel anıtsal sanat anlayışına yerel toplumsal etkileşim bağlamında önemli katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda yontma teknikleri ve mermerin yüksek vasıflı kullanımı, yerel sanatsal tasarımın kalitesi ve portre heykellerin üretimindeki başarısı açısından Aphrodisias'a modern tarih araştırmalarında da eşsiz bir yer vermektedir.

Günümüzde Aydın ili sınırları içinde bulunan ve Arkeolog Kenan Tevfik Erim'in 1961-1990 yılları kazılarıyla gün ışığına çıkan Aphrodisias, 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi listesine eklenmiştir. Afrodisias, Türkiye'nin güneyinde, Morsynus Nehri'nin oluşturduğu verimli vadide, Karia'nın antik bölgesinde yer almaktadır.

Ulaşım / İletişim

Adres: Geyre, 09385 Karacasu/Aydın, Türkiye

Telefon: (0256) 448 80 86

Ziyaret Saatleri

Afrodisyas Antik Kenti ziyaret saatleri şu şekildedir.

Pazartesi 08:30-19:00

Salı 08:30-19:00

Çarşamba 08:30-19:00

Perşembe 08:30-19:00

Cuma 08:30-19:00

Cumartesi 08:30-19:00

Pazar 08:30-19:00

Giriş Ücreti

Afrodisyas Antik Kenti giriş ücreti 24 ₺'dir. İndirimli giriş ücret bilgisi bulunmamaktadır. Bu müzede MüzeKart geçerli değildir.